Tekintse meg képz&eacuteseinket.

Fémvegyületek hulladékból történő kinyerése, átalakítása, hasznosítása

Éltető mikroelemek földben, vízben, növényekben- konferencia Mosonmagyaróváron

A mikroelemek növénytáplálásban betöltött szerepéről és a visszapótlásuk lehetőségeiről szólt a nap 2008. március 14-én a Nyugat-magyarországi Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Karán rendezett ’Mikroelemek tápanyagkörforgalma és újrahasznosítása’ című konferencián Mosonmagyaróváron.

A INTERREG III/A Magyarország-Szlovákia-Ukrajna Szomszédsági Program által támogatott rendezvényre a témával foglalkozó tudományterületek képviselői Ausztriából, Szlovákiából, valamint a mosonmagyaróvári karról és más magyarországi egyetemekről, kutatóintézetekből érkeztek az alapításának 190. évfordulóját ünneplő nyugat-magyarországi agrár-felsőoktatási intézménybe.

A konferenciát Prof. Dr. Schmidt Rezső dékán nyitotta meg, a résztvevőket Prof. Dr. Szilágyi Mihály, az MTA Mikroelem Munkabizottság elnöke és Prof. Dr. Kádár Imre tudományos tanácsadó, címzetes egyetemi tanár, az MTA doktora köszöntötte.

Prof. Dr. Schmidt Rezsőt a réz és a cink mikroelemek szerepéről és a mosonmagyaróvári karon végzett kutatásokról kérdeztük:

„A réz és a cink az élő szervezetekben csak kis mennyiségekben fordulnak elő, ám az életfolyamatokban betöltött szerepük miatt alapvető jelentőségűek. Hiányuk különféle betegségekhez vezethet a növényekben, az állatokban és az emberi szervezetben egyaránt.

Az utóbbi évtizedekben a modern feldolgozóipar és a nagyüzemi állattenyésztés következtében a növények által a talajokból kivont elemek természetes úton nem, vagy csak részben kerülnek vissza a termőföldekbe, ezért Magyarország talajainak nagy része réz és cinkhiányos.

Ugyanakkor a gazdaság különböző területein mind több mikroelem tartalmú veszélyes hulladék képződik. A képződő hulladékok kezelésére az igazi megoldást az olyan technológiák jelentik, ahol a hulladékot hasznos termékké lehet alakítani. Kísérleteinkben nagytisztaságú mikroelektronikai hulladékból állítottunk elő mikroelemtrágyákat, és vizsgáljuk a felhasználásukban rejlő lehetőségeket.”

Dr. habil Szakál Pál elmondta, hogy a HUSKUA/05/02/158 projekt keretében a Kémia és a Földműveléstani Tanszékek számára vásárolt nagy értékű laboratóriumi eszközök lehetővé teszik a legmodernebb technika alkalmazását a különböző talaj- és növényvizsgálatok elvégzésében.
Az új műszereket már használják az Agrármérnöki szak Hulladékgazdálkodási szakirányú képzésében részt vevő hallgatók, valamint a Környezetgazdálkodási agrármérnökök oktatásában is.

A mikroelemek tápanyagkörforgalmával foglalkozó kérdésekre választ kaphatnak mindazok, akik elolvassák a konferencia anyagát részletesen taglaló Acta Agronomica Óváriensis különszámát, mely várhatóan három héten belül elkészül, és a mosonmagyaróvári egyetemi kar könyvtárában hozzáférhető lesz.

Linkek:

KapcsolĂłdĂł hĂ­rek:

 Sziporkázó előadás a radioaktivitásról  - 07.05.2008 16:55