Minõségi hústermelés (szakirányos tárgy) (MM)

 

Tantárgyfelelõs neve:

Dr. Konrád Szilárd

Tudományos fokozata, beosztása:

PhD, egyetemi tanársegéd

 

A tantárgy gyakorlatvezetõje:

1  Dr. Pongrácz László 

2  Dr. Gulyás László

3. Dr. Pászthy György

Tudományos fokozata, beosztása:

1. PhD, egyetemi adjunktus

2. PhD, egyetemi docens

3. PhD, egyetemi docens 

 

A tantárgy óraigénye: E: 75; Gy: 30

 

Kreditértéke: 8

 

Oktatási félév: V.

 

A tantárgy típusa: szakirányos tárgy

 

Számonkérés típusa:

 

A tantárgy rövid leírása:

A tantárgy keretében a részletes állattenyésztési ismereteket alapul véve, az oktatás kiterjed a szarvasmarha, juh, ló, sertés, baromfi-hús elõállításának tenyésztési, tartástechnológiai  lehetõségeinek bemutatására. A minõségi termékelõállítás feltétele a minõségi alapanyag elõállítás. Ennek érdekében minden oktatott állatfaj esetében ki kell térni azokra a módszerekre, amelyek napjainkban lehetõvé teszik a versenyképes, minõségi hústermékek elõállítását.

 

Az elõadások témakörei:

 

 1. A baromfitenyésztés technológiai, tenyésztési lehetõségei
 2. A víziszárnyas-tenyésztés és tartás gyakorlata
 3. A pulyka tenyésztése és tartása
 4. Funkcionális élelmiszer elõállítás a baromfitenyésztésben
 5. Világ hústermelése fogyasztása, kereskedelme. Európai Unió és Magyarország hústermelése, fogyasztása, kereskedelme.
 6. Hústermelés értékmérõ tulajdonságai. A marhahústermelés minõségét befolyásoló tényezõk
 7. Marhahústermelõ rendszerek termelési szakaszai. A marhahús termelés integrált rendszere és programja
 8. A sertések szaporítása és ennek technológiája
 9. A sertések hízlalása, a hízlalás technológiája.
 10. A „ közérzet „ szerepe és jelentõsége a sertéshústermelésben
 11. A juh hústermelését befolyásoló tényezõk
 12.  A juhhús-elõállítás technológiája
 13. Bárányhízlalási módszerek és technológiák
 14.  A ló hústermelését befolyásoló tényezõk
 15.  Vágóló és pecsenyecsikó elõállítása

 

A gyakorlati foglalkozások témakörei:

 

 1. A baromfitenyésztés nemzetgazdasági jelentõsége
 2. Baromfihús minõségét befolyásoló tényezõk
 3. Az alternatív technológiák jelentõsége a baromfihús-elõállításban
 4. Márkázott termékek elõállítása a baromfitenyésztésben
 5. Májelõállítás
 6. Vágóhíd megtekintése
 7. A marhahús fizikai fiziológiai és biológiai tulajdonságai
 8. Minõségbiztosítás a marhahústermelésben
 9. Marhahúsformák kereskedelmi osztályozása
 10. A sertés tenyésztése
 11. A sertések elnevezése kor és ivar szerint; küllemtan, fajtatan
 12. A termelés környezet sertéshústermelést befolyásoló szerepe
 13. Vágóbárányok minõsítési rendszere
 14. Pecsenye- és tejesbárány elõállítási technológiák
 15. A lóhús-elõállítás technológiája

 

Kötelezõ és ajánlott irodalom:

 

Horn P.(2000): Baromfi és haszongalamb. Állattenyésztés 2. Mezõgazda Kiadó, Budapest

Bogenfürst F. (1999): Kacsák.Gazda Kiadó, Budapest.

Bogenfürst F. (1992): Lúdtenyésztõk kézikönyve. Új Nap Lap- és Könyvkiadó, Budapest.

Sütõ Z. (1997): A pulyka Mezõgazda Kiadó, Budapest

Horn P. (2000)  Sertéstenyésztés, Állattenyésztés 3. Mezõgazda Kiadó, Budapest